Zabezpečenie

Služby poskytujeme predovšetkým vo forme odborného a vecného poradenstva, posúdenia plnenia právnych požiadaviek klienta (audity), spracovania odborných štúdií a analýz, ako aj formou čiastkového alebo úplného zabezpečenia projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia. Naša flexibilná spoločnosť je pripravená vyhovieť náročným požiadavkám klientov v oblasti životného prostredia.

Kontakt

MM REVITAL a.s. Šustekova 10
BRATISLAVA
851 04
00421 2 2040 0737 mmrevital@mmrevital.sk