AKTIVITY NA PROJEKTOCH

Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje geologickému prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží, sanácii environmentálnych záťaží, monitoringu geologických faktorov životného prostredia, odbornému geologickému dohľadu a vypracovaniu dokumentácie k uvedeným činnostiam.

Kontakt

MM REVITAL a.s. Šustekova 10
BRATISLAVA
851 04
00421 2 2040 0737 mmrevital@mmrevital.sk